from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟวังก์พง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟวังก์พง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟวังก์พง [ เเผนที่ ]

ตำบล วังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีวังก์พง จองตั๋วโดยสาร
44  สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ)  04:05   จองเลย
84  ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วน) 03:44   จองเลย
86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วน) 02:02   จองเลย
168 กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 01:02   จองเลย
170 ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 03:16   จองเลย
172 สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 04:59   จองเลย
252 ประจวบฯ – ธนบุรี (รถธรรมดา) 06:12   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี (รถธรรมดา) 12:27   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟวังก์พง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟวังก์พง [ เเผนที่ ]

ตำบล วังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟวังก์พง จองตั๋วโดยสาร
37 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก (รถด่วนพิเศษ) 20:12   จองเลย
167 กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง (รถเร็ว) 00:05   จองเลย
169 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา (รถเร็ว) 20:59   จองเลย
251 ธนบุรี – วังก์พง (รถธรรมดา) 18:41   จองเลย
255 ธนบุรี – วังก์พง (รถธรรมดา) 12:43   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟวังก์พง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดีลสุดคุ้ม

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ