from 0 ฿
Check Availability

ชุมพร – หลังสวน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง

Duration

1 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้ชุมพร – หลังสวน

คิวรถตู้ มินิบัส บริษัทสวีชุมพรเดินรถ จำกัด

จุดจอดรถ : คิวรถตู้ไนท์พลาซ่าชุมพร
โทร.077 572021, 085-5798616 [ เเผนที่  ]

เวลาเดินรถจากชุมพร – หลังสวน

06.00 น. – 18.00 น. รถออกทุกๆ 40 นาที ( เต็มก่อนออกก่อน )
ค่าโดยสารท่านละ 70 บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
รถผ่านตลาดไนท์พลาซ่า, ศรีวังไผ่, สี่แยกปฐมพร, พละ, ชุมพรเมืองใหม่, สีแยกวิสัย


เวลาเดินทางจากหลังสวน – ชุมพร

จุดจอดรถ : คิวรถตู้ตรงข้ามสถานีรถไฟหลังสวน
โทร.077 572021, 085-5798616 [ เเผนที่  ]

06.00 น. – 18.00 น. รถออกทุกๆ 40 นาที ( เต็มก่อนออกก่อน )
ค่าโดยสารท่านละ 70 บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
รถผ่านตลาดไนท์พลาซ่า, ศรีวังไผ่, สี่แยกปฐมพร, พละ, ชุมพรเมืองใหม่, สีแยกวิสัย

Included/Excluded

  • รถตู้ปรับอากาศ

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like