from 0 ฿
Check Availability

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3.30 ชั่วโมง

Duration

3.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี ( ขาเข้ากรุงเทพฯ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟเพชรบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทร.03242-5211

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ออกจากเพชรบุรี จองตั๋วโดยสาร
168   กันตัง – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  02.17 น.   จองเลย
86   นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ( รถด่วน )  04.05 น.   จองเลย
84   ตรัง – กรุงเทพฯ ( รถด่วน )  05.29 น.   จองเลย
44   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  05.40 น.   จองเลย
172   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  06.49 น.   จองเลย
32   ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 07.10 น.   จองเลย
252 ประจวบฯ – ธนบุรี ( รถธรรมดา ) 07.47 น.   จองเลย
38   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  08.33 น.   จองเลย
254  หลังสวน – ธนบุรี ( รถธรรมดา ) 14.32 น.   จองเลย
262  หัวหิน – กรุงเทพฯ ( รถธรรมดา ) 15.54 น.   จองเลย
40   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ (รถด่วนพิเศษ ) 17.19 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี ( ขาล่องใต้ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ถึงสถานีเพชรบุรี จองตั๋วโดยสาร
43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 11.00 น.   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน ( รถธรรมดา ) 11.20 น.   จองเลย
261 กรุงเทพฯ – หัวหิน   ( รถธรรมดา )  12.57 น.   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถเร็ว ) 16.14  น.   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ( รถธรรมดา ) 16.48  น.   จองเลย
31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ ( รถด่วนพิเศษ ) 17.49 น.   จองเลย
37 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถด่วนพิเศษ ) 18.42 น.   จองเลย
83 กรุงเทพฯ – ตรัง ( รถด่วน) 20.28 น.   จองเลย
167 กรุงเทพฯ – กันตัง ( รถเร็ว ) 22.12 น.   จองเลย
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ( รถด่วน ) 23.20 น.   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 00.57 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like