from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟเพชรบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3.30 ชั่วโมง

Duration

3.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี ( ขาเข้ากรุงเทพฯ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟเพชรบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทร.03242-5211

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ออกจากเพชรบุรี จองตั๋วโดยสาร
168   กันตัง – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  02:17   จองเลย
86   นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ( รถด่วน )  04:05   จองเลย
84   ตรัง – กรุงเทพฯ ( รถด่วน )  05:29   จองเลย
44   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  05:40   จองเลย
172   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  06:49   จองเลย
32   ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 07:10   จองเลย
252 ประจวบฯ – ธนบุรี ( รถธรรมดา ) 07:47   จองเลย
38   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  08:33   จองเลย
254  หลังสวน – ธนบุรี ( รถธรรมดา ) 14:32   จองเลย
262  หัวหิน – กรุงเทพฯ ( รถธรรมดา ) 15:54   จองเลย
40   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ (รถด่วนพิเศษ ) 17:19   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี ( ขาล่องใต้ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ถึงสถานีเพชรบุรี จองตั๋วโดยสาร
43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 11:00   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน ( รถธรรมดา ) 11:20   จองเลย
261 กรุงเทพฯ – หัวหิน   ( รถธรรมดา )  12:57   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถเร็ว ) 16:14   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ( รถธรรมดา ) 16:48   จองเลย
31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ ( รถด่วนพิเศษ ) 17:49   จองเลย
37 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถด่วนพิเศษ ) 18:42   จองเลย
83 กรุงเทพฯ – ตรัง ( รถด่วน) 20:28   จองเลย
167 กรุงเทพฯ – กันตัง ( รถเร็ว ) 22:12   จองเลย
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ( รถด่วน ) 23:20   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 00:57   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟเพชรบุรี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ