from 0 ฿
Check Availability

เอกมัย – ฉะเชิงเทรา

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

1.30 ชั่วโมง

Duration

1.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถมินิบัสไฟฟ้า เอกมัย – ฉะเชิงเทรา

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 40 ม2 (จ) ให้บริการโดย Nex Express รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
โทร.02-114-1555
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเอกมัย
07.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
ราคาตั๋วโดยสาร 105 บาท
หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

ตารางการเดินรถมินิบัสไฟฟ้า ฉะเชิงเทรา – เอกมัย

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส ฉะเชิงเทรา [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 40 ม2 (จ) ให้บริการโดย Nex Express รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
โทร.02-114-1555
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากฉะเชิงเทรา
06.00 น.
08.00 น.
13.00 น.
17.00 น.
ราคาตั๋วโดยสาร 105 บาท
หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
View More

Included/Excluded

  • รถมินิบัสไฟฟ้า

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like