from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟอุบลราชธานี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟอุบลราชธานี ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟอุบลราชธานี [ เเผนที่ ]

ถนนรถไฟ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร : 1690, 045-321-004

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟอุบลราชธานี จองตั๋วโดยสาร
22 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 14:50   จองเลย
24 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 19:00   จองเลย
72 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 05:40   จองเลย
136 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 07:00   จองเลย
140 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 20:30   จองเลย
142 อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 17:35   จองเลย
420 อุบลราชธานี – ลำชี (รถท้องถิ่น) 18:10   จองเลย
422 อุบลราชธานี – ลำชี (รถท้องถิ่น) 15:15   จองเลย
426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา (รถท้องถิ่น) 12:35   จองเลย
428 อุบลราชธานี – นครราชสีมา (รถท้องถิ่น) 06:20   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟอุบลราชธานี ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟอุบลราชธานี [ เเผนที่ ]

ถนนรถไฟ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร : 1690, 045-321-004

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟอุบลราชธานี จองตั๋วโดยสาร
21 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถด่วนพิเศษ) 23:05   จองเลย
23 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถด่วนพิเศษ) 23:50   จองเลย
71 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถเร็ว) 06:57   จองเลย
135 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถเร็ว) 16:26   จองเลย
139 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถเร็ว) 02:30   จองเลย
141 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี (รถเร็ว) 05:38   จองเลย
419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี (รถท้องถิ่น) 04:45   จองเลย
421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี (รถท้องถิ่น) 01:37   จองเลย
425 ลำชี – อุบลราชธานี (รถท้องถิ่น) 22:00   จองเลย
427 นครราชสีมา – อุบลราชธานี (รถท้องถิ่น) 17:30   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟอุบลราชธานี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ