from 0 ฿
Check Availability

กระบี่ – เกาะสมุย ( หน้าทอน )

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง

Duration

5 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้โดยสาร + เรือ จากกระบี่ ไป เกาะสมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า

จุดจอดรถ :  สำนักงานเรือเร็วลมพระยา กระบี่  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยลมหลักคีรินทร์ เรือเร็วลมพระยาจำกัด
โทร.081-9704252, 089-873-0008 , 089-873-0009, 0935766565
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกระบี่ ถึงเกาะสมุย จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
08.00 น. 11.45 น. จองเลย
ออกจากกระบี่ ถึงเกาะพะงัน จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
08.00 น. 12.45 น. จองเลย
ออกจากกระบี่ ถึงเกาะเต่า จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
08.00 น. 14.15 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถตู้โดยสาร + เรือ จากเกาะเต่า, เกาะพะงัน, เกาะสมุยไปกระบี่

จุดจอดรถ : สำนักงานเรือเร็วลมพระยา แม่หาด เกาะเต่า  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยลมหลักคีรินทร์ เรือเร็วลมพระยาจำกัด
โทร.089-873-0008 , 089-873-0009, 0935766565
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเกาะเต่า ถึงกระบี่ จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
09.30 น. 15.30 น. จองเลย
ออกจากเกาะพะงัน ถึงกระบี่ จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
11.00 น. 15.30 น. จองเลย
ออกจากเกาะสมุย ถึงกระบี่ จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
11.45 น. 15.30 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ปรับอากาศ

Activity Types

Boat
Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like