from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟตรัง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟตรัง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟตรัง [ เเผนที่ ]

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

โทร : 1690, 075-290-141

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟตรัง จองตั๋วโดยสาร
84 รถด่วน ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 17:00   จองเลย
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 13:19   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟตรัง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟตรัง [ เเผนที่ ]

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

โทร : 1690, 075-290-141

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟตรัง จองตั๋วโดยสาร
83 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง 08:50   จองเลย
167 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 11:37   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟตรัง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ