from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟตรัง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟตรัง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟตรัง [ แผนที่ ]

ซอย ท่ากลาง 7 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

โทร : 075290141 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟตรัง จองตั๋วโดยสาร
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 13:19   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟตรัง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟตรัง [ แผนที่ ]

ซอย ท่ากลาง 7 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

โทร : 075290141 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟตรัง จองตั๋วโดยสาร
83 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง 08:50   จองเลย
167 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 11:37   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟกันตัง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ