from 0 ฿
Check Availability

ตัวเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

45 นาที

Duration

45 นาที

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

รถทัวร์ปรับอากาศเดินทางจากตัวเมืองไป – กลับสนามบินสุราษฏร์ธานีรถออก 11 เที่ยวต่อวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-45 นาที เนื่องจากหลายสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางการบิน  แนะนำว่าควรตรวจสอบเที่ยวรถกับทางบริษัทอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ตารางการเดินรถบัสปรับอากาศ ตัวเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี

จุดจอดรถ : บริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาดเกษตร 2
ให้บริการโดย Pantip Travel
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
โทรติดต่อ 061-1761777 [ เเผนที่  ]

 

ออกจากเมือง – สนามบินสุราษฏร์ธานี เที่ยวบิน ราคา
06.00 น. VZ355 100
07.00 น. FD3236 , WE252 , DD573 100
08.00 น. SL735 100
09.00 น. VZ351 , FD3238 100
11.00 น. FD3240 100
12.00 น. FD5421 , DD579 100
13.00 น. VZ357 , SL741 100
14.00 น. FD3232 100
16.00 น. FD3332 100
17.00 น. WE258 , DD584 100
18.00 น. SL747 , FD3234 100

 


ตารางการเดินรถบัสปรับอากาศสนามบินสุราษฏร์ธานี – ตัวเมือง

จุดจอดรถ : สนามบินสุราษฎร์ธานี
ให้บริการโดย Pantip Travel
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
โทรติดต่อ 061-1761777 [ เเผนที่  ]

บริษัทรองรับการให้บริการในทุกเที่ยวบิน

View More

Included/Excluded

  • รถบัสปรับอากาศ

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like