from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง [ เเผนที่ ]

ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทร : 1690, 075 411 254

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง จองตั๋วโดยสาร
32 รถด่วนพิเศษ ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 20:40   จองเลย
38 รถด่วนพิเศษ สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:18   จองเลย
84 รถด่วน ตรัง- กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:20   จองเลย
86 รถด่วน นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ 16:35   จองเลย
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:47   จองเลย
170 รถเร็ว ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 17:39   จองเลย
172 รถเร็ว สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:53   จองเลย
446 รถท้องถิ่น ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร 10:45   จองเลย
448 รถท้องถิ่น สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี 15:31   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง [ เเผนที่ ]

ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทร : 1690, 075 411 254

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีไฟชุมทางทุ่งสง จองตั๋วโดยสาร
31 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ 04:27   จองเลย
37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ -สุไหงโกลก 05:35   จองเลย
83 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง 07:31   จองเลย
85 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช 10:43   จองเลย
167 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 10:09   จองเลย
169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา 06:35   จองเลย
171 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก 03:34   จองเลย
445 รถท้องถิ่น ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ 12:41   จองเลย
447 รถท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก 08:49   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ