from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

Not Rated

Duration

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง [ Google Maps ]

ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทร : 1690, 075 411 254

Please bring your ID Card or passport to buy tickets

Train No. Origin - Destination เวลาออกสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง Find Tickets
32 รถด่วนพิเศษ ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 20:40   Book Now
38 รถด่วนพิเศษ สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:18   Book Now
84 รถด่วน ตรัง- กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:20   Book Now
86 รถด่วน นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ 16:35   Book Now
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:47   Book Now
170 รถเร็ว ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 17:39   Book Now
172 รถเร็ว สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:53   Book Now
446 รถท้องถิ่น ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร 10:45   Book Now
448 รถท้องถิ่น สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี 15:31   Book Now

 

Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง [ Google Maps ]

ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทร : 1690, 075 411 254

Please bring your ID Card or passport to buy tickets

Train No. Origin - Destination เวลาถึงสถานีไฟชุมทางทุ่งสง Find Tickets
31 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ 04:27   Book Now
37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ -สุไหงโกลก 05:35   Book Now
83 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง 07:31   Book Now
85 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช 10:43   Book Now
167 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 10:09   Book Now
169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา 06:35   Book Now
171 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก 03:34   Book Now
445 รถท้องถิ่น ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ 12:41   Book Now
447 รถท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก 08:49   Book Now

 

Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You May Also Like