from 0 ฿
Check Availability

ราชสีมา – บำเหน็จณรงค์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

1.30 ชั่วโมง

Duration

1.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์ ราชสีมา – บำเหน็จณรงค์

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส นครราชสีมาแห่งที่ 2 [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 208 รถปรับอากาศชั้น 2 ให้บริการโดย นครชัยขนส่งจำกัด
โทร.044-242545, 044-244545

ออกจากนครราชสีมา
09.30 น.
11.30 น.
16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

รถผ่านโคราช, โนนไทย, โคกสวาย, ปะคำ, หนองบัวโคก, คำปิง, บำเหน็จณรงค์


ตารางการเดินรถรถทัวร์ บำเหน็จณรงค์ – ราชสีมา

จุดจอดรถ : คำปิง

เส้นทาง 208 รถปรับอากาศชั้น 2 ให้บริการโดย นครชัยขนส่งจำกัด
โทร.044-242545, 044-244545

ออกจากคำปิง
06.30 น.
09.30 น.
14.00 น.

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

Included/Excluded

  • รถตู้มินิบัสปรับอากาศ

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like