from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟราชบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟราชบุรี  ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟราชบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีราชบุรี จองตั๋วโดยสาร
168  กันตัง – กรุงเทพฯ  04:13   จองเลย
352 ราชบุรี – ธนบุรี  04:45   จองเลย
86  นครราชสีมา – กรุงเทพฯ 05:12   จองเลย
170 ยะลา – กรุงเทพฯ 05:57   จองเลย
44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 06:32   จองเลย
84 ตรัง – กรุงเทพฯ 06:55   จองเลย
38 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 07:49   จองเลย
172 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 07:58   จองเลย
32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 08:17   จองเลย
252   ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 08:51   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี 15:45   จองเลย
262 หัวหิน – กรุงเทพฯ 17:17   จองเลย
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 18:13   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟราชบุรี ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟราชบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟราชบุรี จองตั๋วโดยสาร
255 ธนบุรี – หลังสวน 09:52   จองเลย
43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 10:10   จองเลย
261 กรุงเทพฯ – หัวหิน 12:07   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 15:02   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 15:26   จองเลย
31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ 16:39   จองเลย
37  กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 17:37   จองเลย
169  กรุงเทพฯ – ยะลา 18:02   จองเลย
83   กรุงเทพฯ – ตรัง 19:24   จองเลย
351  ธนบุรี – ราชบุรี 20:35   จองเลย
167  กรุงเทพฯ – กันตัง 21:03   จองเลย
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 22:08   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 00:03   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟราชบุรี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ