from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ( ขาเข้ากรุงเทพฯ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ [ เเผนที่ ]

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร.032-611175

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ออกจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ จองตั๋วโดยสาร
168   กันตัง – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  23.43 น.   จองเลย
44   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  03.03 น.   จองเลย
172   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว ) 03.34 น.   จองเลย
38  สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 05.19 น.   จองเลย
252 ประจวบฯ – ธนบุรี 04.50 น.   จองเลย
254   หลังสวน – ธนบุรี 11.12 น.   จองเลย
40   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 15.00 น.   จองเลย
86   นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ( รถด่วน ) 00.32 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ( ขาล่องใต้ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์ จองตั๋วโดยสาร
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ( รถด่วน )  02.20 น.   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี   ( รถด่วนพิเศษ )  03.31 น.   จองเลย
43   กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 13.39  น.   จองเลย
255  ธนบุรี – หลังสวน 14.57 น.   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถเร็ว ) 18.52 น.   จองเลย
37 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถด่วนพิเศษ ) 21.28 น.   จองเลย
251  ธนบุรี – ประจวบฯ 20.00 น.   จองเลย
167   กรุงเทพฯ – กันตัง ( รถเร็ว ) 01.18 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like