from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ( ช่วงขาขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ [ เเผนที่ ]

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร.032-611175

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ออกจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ จองตั๋วโดยสาร
168   กันตัง – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว )  23:43   จองเลย
44   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ )  03:03   จองเลย
172   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถเร็ว ) 03:34   จองเลย
38  สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 05:19   จองเลย
252 ประจวบฯ – ธนบุรี 04:50   จองเลย
254   หลังสวน – ธนบุรี 11:12   จองเลย
40   สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ( รถด่วนพิเศษ ) 15:00   จองเลย
86   นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ( รถด่วน ) 00:32   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ( ขาล่องใต้ )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ [ เเผนที่ ]

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร.032-611175

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์ จองตั๋วโดยสาร
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ( รถด่วน )  02:20   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี   ( รถด่วนพิเศษ )  03:31   จองเลย
43   กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( รถด่วนพิเศษ ) 13:39   จองเลย
255  ธนบุรี – หลังสวน 14:57   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถเร็ว ) 18:52   จองเลย
37 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ( รถด่วนพิเศษ ) 21:28   จองเลย
251  ธนบุรี – ประจวบฯ 20:00   จองเลย
167   กรุงเทพฯ – กันตัง ( รถเร็ว ) 01:18   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ