from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – แพร่

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง

Duration

5 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – แพร่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 1691 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงใหม่ ลำปาง แพร่
17.00 น. 19.05 น. 21.10 น.

ตารางการเดินรถทัวร์จากแพร่ – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 1691 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.054-511773 , 062-3107340

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

แพร่ ลำปาง เชียงใหม่
08.30 น. 10.40 น. 12.40 น.
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like