from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟปากน้ำโพ

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟปากน้ำโพ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟปากน้ำโพ [ แผนที่ ]

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟปากน้ำโพ จองตั๋วโดยสาร
8 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 16:17 จองเลย
102 รถเร็ว เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 15:47 จองเลย
108 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 00:41 จองเลย
112 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 12:34 จองเลย
202 รถธรรมดา พิษณุโลก – กรุงเทพ 08:27 จองเลย
212 รถธรรมดา ตะพานหิน – กรุงเทพ 06:50 จองเลย
402 รถท้องถิ่น พิษณุโลก – ลพบุรี 16:07 จองเลย
408 รถท้องถิ่น เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 19:51 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟปากน้ำโพ ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟปากน้ำโพ [ แผนที่ ]

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟปากน้ำโพ จองตั๋วโดยสาร
51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 02:30 จองเลย
107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 00:11 จองเลย
109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 18:33 จองเลย
111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 11:28 จองเลย
201 รถธรรมดา กรุงเทพ – พิษณุโลก 15:17 จองเลย
211 รถธรรมดา กรุงเทพ – ตะพานหิน 17:58 จองเลย
401 รถท้องถิ่น ลพบุรี – พิษณุโลก 08:17 จองเลย
407 รถท้องถิ่น นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 05:04 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟปากน้ำโพ

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ