from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟบางปะอิน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบางปะอิน ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบางปะอิน [ แผนที่ ]

ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟบางปะอิน จองตั๋วโดยสาร
112 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 16:16   จองเลย
140 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 06:07   จองเลย
142 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 03:19   จองเลย
202 รถธรรมดา พิษณุโลก – กรุงเทพ 12:29   จองเลย
208 รถธรรมดา นครสวรรค์ – กรุงเทพ 08:40   จองเลย
210 รถธรรมดา บ้านตาคลี – กรุงเทพ 19:03   จองเลย
212 รถธรรมดา ตะพานหิน – กรุงเทพ 10:39   จองเลย
234 รถธรรมดา สุรินทร์ – กรุงเทพ 12:54   จองเลย
302 รถชานเมือง ลพบุรี – กรุงเทพ 06:00   จองเลย
304 รถชานเมือง ลพบุรี – กรุงเทพ 09:11   จองเลย
314 รถชานเมือง ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ 05:20   จองเลย
318 รถชานเมือง ลพบุรี – กรุงเทพ 07:20   จองเลย
340 รถชานเมือง ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 09:52   จองเลย
342 รถชานเมือง ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 06:52   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบางปะอิน ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบางปะอิน [ แผนที่ ]

ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟบางปะอิน จองตั๋วโดยสาร
111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 08:24   จองเลย
141 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 00:02   จองเลย
201 รถธรรมดา กรุงเทพ – พิษณุโลก 11:13   จองเลย
211 รถธรรมดา กรุงเทพ – ตะพานหิน 14:18   จองเลย
207 รถธรรมดา กรุงเทพ – นครสวรรค์ 15:42   จองเลย
209 รถธรรมดา กรุงเทพ – บ้านตาคลี 12:46   จองเลย
233 รถธรรมดา กรุงเทพ – สุรินทร์ 12:54   จองเลย
301 รถชานเมือง กรุงเทพ – ลพบุรี 18:08   จองเลย
303 รถชานเมือง กรุงเทพ – ลพบุรี 05:35   จองเลย
313 รถชานเมือง กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี 19:54   จองเลย
317 รถชานเมือง กรุงเทพ – ลพบุรี 18:59   จองเลย
339 รถชานเมือง กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 06:32   จองเลย
341 รถชานเมือง กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 18:37   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟบางปะอิน

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

None

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ