from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟพิจิตร

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟพิจิตร ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟพิจิตร [ แผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทร : 1690 / 056 612 163

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟพิจิตร จองตั๋วโดยสาร
8 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 15:09   จองเลย
14 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 00:41   จองเลย
52 รถด่วน เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 23:43   จองเลย
102 รถเร็ว เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:02   จองเลย
108 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:48   จองเลย
202 รถธรรมดา พิษณุโลก – กรุงเทพ 06:46   จองเลย
402 รถท้องถิ่น พิษณุโลก – ลพบุรี 14:26   จองเลย
408 รถท้องถิ่น เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 18:11   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟพิจิตร ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟพิจิตร [ แผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทร : 1690 / 056 612 163

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟพิจิตร จองตั๋วโดยสาร
7 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 12:45   จองเลย
13 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 01:06   จองเลย
51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 04:01   จองเลย
107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 01:59   จองเลย
109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 19:59   จองเลย
111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 13:07   จองเลย
201 รถธรรมดา กรุงเทพ – พิษณุโลก 17:08   จองเลย
401 รถท้องถิ่น ลพบุรี – พิษณุโลก 10:09   จองเลย
407 รถท้องถิ่น นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 06:42   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟพิจิตร

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ