from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟหัวหิน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟหัวหิน ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวหิน [ เเผนที่ ]

ถนน สถานีรถไฟ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีหัวหิน จองตั๋วโดยสาร
168  กันตัง – กรุงเทพฯ  01.37 น.   จองเลย
86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  02.40 น.   จองเลย
170  ยะลา – กรุงเทพฯ 03.42 น.   จองเลย
84 ตรัง – กรุงเทพฯ 04.13 น.   จองเลย
44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 04.30 น.   จองเลย
172 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 05.29 น.   จองเลย
32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 05.55 น.   จองเลย
38 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 07.09 น.   จองเลย
252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 06.34 น.   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี 13.09 น.   จองเลย
262 หัวหิน – กรุงเทพฯ 14.30 น.   จองเลย
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 16.23 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟหัวหิน ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟหัวหิน จองตั๋วโดยสาร
43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 12.05 น.   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน 12.46 น.   จองเลย
261 กรุงเทพฯ – หัวหิน 14.15 น.   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 17.29 น.   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 18.15 น.   จองเลย
31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ 18.57 น.   จองเลย
37  กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 19.56 น.   จองเลย
169  กรุงเทพฯ – ยะลา 20.23 น.   จองเลย
83   กรุงเทพฯ – ตรัง 21.42 น.   จองเลย
167 กรุงเทพฯ – กันตัง 23.29 น.   จองเลย
85 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 00.42 น.   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 02.14 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like