from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟปากช่อง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟปากช่อง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟปากช่อง [ แผนที่ ]

อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทร : 1690 / 044 311 534

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟปากช่อง จองตั๋วโดยสาร
22 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 19:48 จองเลย
24 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 01:31 จองเลย
72 รถด่วน อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 11:27 จองเลย
136 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:00 จองเลย
140 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 03:03 จองเลย
142 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 01:03 จองเลย
234 รถธรรมดา สุรินทร์ – กรุงเทพ 10:09 จองเลย
432 รถท้องถิ่น ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย 19:14 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟปากช่อง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟปากช่อง [ แผนที่ ]

อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทร : 1690 / 044 311 534

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟปากช่อง จองตั๋วโดยสาร
21 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 08:52 จองเลย
23 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 00:07 จองเลย
71 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 13:25 จองเลย
135 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 10:52 จองเลย
139 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 22:46 จองเลย
141 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 02:54 จองเลย
233 รถธรรมดา กรุงเทพ – สุรินทร์ 15:22 จองเลย
431 รถท้องถิ่น ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น 06:16 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟปากช่อง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ