from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟจะนะ

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟจะนะ ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟจะนะ [ แผนที่ ]

ตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ สงขลา 90130

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟจะนะ จองตั๋วโดยสาร
38 รถด่วนพิเศษ สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 17:22   จองเลย
170 รถเร็ว ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 13:53   จองเลย
172 รถเร็ว สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 15:08   จองเลย
448 รถท้องถิ่น สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี 10:11   จองเลย
452 รถท้องถิ่น สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช 13:01   จองเลย
456 รถท้องถิ่น ยะลา – นครศรีธรรมราช 08:09   จองเลย
464 รถท้องถิ่น สุไหงโก-ลก – พัทลุง 16:23   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟจะนะ ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟจะนะ [ แผนที่ ]

ตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ สงขลา 90130

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟจะนะ จองตั๋วโดยสาร
37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก 09:36   จองเลย
169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา 00:00   จองเลย
171 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก 07:36   จองเลย
447 รถท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก 13:27   จองเลย
451 รถท้องถิ่น นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก 10:05   จองเลย
455 รถท้องถิ่น นครศรีธรรมราช – ยะลา 15:05   จองเลย
463 รถท้องถิ่น พัทลุง – สุไหงโก-ลก 08:54   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟจะนะ

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ