from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟคั่นกระได

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟคั่นกระได ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟคั่นกระได [ เเผนที่ ]

ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีคั่นกระได จองตั๋วโดยสาร
252 ประจวบฯ – ธนบุรี (รถธรรมดา)  05:00   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี (รถธรรมดา) 11:18   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟคั่นกระได ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟคั่นกระได [ เเผนที่ ]

ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟคั่นกระได จองตั๋วโดยสาร
255 ธนบุรี – หลังสวน (รถธรรมดา) 13:52   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบฯ (รถธรรมดา) 19:51   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟคั่นกระได

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ