ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ประธานสภาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) รวมทั้งคณะกรรมการ  และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ทีม Blogger จากจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารของสายการบิน Thai AirAsia  พร้อมประชุมและสำรวจเส้นทาง  สำหรับเส้นทาง ภูเก็ต-ดอนเมือง-พิษณุโลก ซึ่งได้เริ่มเที่ยวบินแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับเส้นทางบิน ของสายการบิน Thai AirAsia เป็นการเปิดเส้นทางการบิน แบบ FLY-THRU กล่าวคือ เป็นการบินแบบถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยการ check- in สัมภาระเพียงครั้งเดียว ผู้โดยสารไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นจุดต่อเครื่อง และไม่ต้องเช็กอินอีกครั้ง โดยสามารถไปพักรอได้ที่อาคารผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง หลังจากเดินทางในเส้นทางการบินแรกแล้ว

ทั้งนี้การเปิดเส้นทางการบินดังกล่าว ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์ กับท่องเที่ยวกลุ่มภาคใต้ อีกด้วย

ในขณะที่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วง high season ปลายปีนี้  คาดการณ์จะมีการจองเที่ยวบินและที่พักในพิษณุโลกมากขึ้น  รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์หรือทางรถไฟ ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องกันด้วย ซึ่งจากในการประชุม ได้กำหนดการจัดเที่ยวบินในเบื้องต้น  คือ  (ภูเก็ต-ดอนเมือง-พิษณุโลก)  (พิษณุโลก-ดอนเมือง-ภูเก็ต) เนื่องจาก จังหวัดพิษณุโลกถือว่ามีศักยภาพสูง เป็นศูนย์กลางในเรื่องการเชื่อมต่อเที่ยวบิน เพื่อท่องเที่ยวต่อยังภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

นอกจากนี้ จากข้อสรุปประชุมมีมติว่า จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีความพร้อมจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภูมิภาค ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสนามบินนานาชาติต่อไปอีกด้วย

ที่มา : Thairath