สนามบินชุมพร

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ

ท่าอากาศยานชุมพร

CJM

IATA

VTSE

ICO
ท่าอากาศยานชุมพร (IATA: CJM, ICAO: VTSP) ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนกระทิง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดเล็ก ท่าอากาศยานชุมพรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 และเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) มายังชุมพร ท่าอากาศยานชุมพรเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญของจังหวัดชุมพร และเป็นประตูสู่อ่าวไทยตอนใต้ ท่าอากาศยานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร

เที่ยวบินขาเข้า

กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK ) - ชุมพร ( CJM )

AirAsia

DMK

07:25

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

CJM

08:30

เที่ยวบินขาออก

ชุมพร ( CJM ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK )

AirAsia

CJM

09:00

บินตรง

1 ชั่วโมง

DMK

10:00

หมายเหตุ

ประกาศแจ้งผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน (ขาไปและกลับ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานลำปางสำหรับเที่ยวบินบินผ่าน (transit flight) ผู้โดยสารจำเป็นต้องนำสัมภาระลงจากเครื่องเพื่อผ่านขั้นตอนตรวจค้นที่สนามบินลำปาง โดยเมื่อผ่านขั้นตอนข้างต้นจะผ่านเข้าไปที่ห้องผู้โดยสารขาออกเพื่อรอขึ้นเครื่องสู่ปลายทางต่อไป

Post Views: 210