29 ตุลาคม 2566 – สำนักอุทยานแห่งชาติประกาศปิดพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย  ทั้งนี้เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ในแต่ละจังหวัดของไทย มีการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บางพื้นที่ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ  บางพื้นที่ปิดเพื่อปรับปรุง และบางพื้นปิดเพราะเฝ้าระวังฝนตกหนัก โดยบริเวณพื้นที่ที่มีการปิดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของแต่ละจังหวัด มีทั้งหมด 18 จังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์    (ปิดยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่กระสา น้ำตกแม่กี น้ำตกแม่รีวา)

 • จังหวัดเชียงใหม่ 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์    (ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน น้ำตกลานเสด็จ)

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  (ปิดน้ำตกม่อนหินไหล และน้ำตกป่าพลู)

อุทยานแห่งชาติออบหลวง  (ปิดลานกางเต็นท์ออบหลวง)

 • จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติแม่เมย   (ปิดทุกพื้นที่)

 • จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติแควน้อย (ปิดน้ำตกภูแดงร้อน แก่งเสือ)

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง    (ปิดหนองแม่นา ทุ่งโนนสน น้ำตกกุหลาบแดง)

 • จังหวัดสุโขทัย 

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (ปิดน้ำตกสายรุ้ง น้ำตกลำเกลียว)

 • จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ปิดน้ำตกตาดเหือง)

 • จังหวัดสกลนคร

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  (ปิดน้ำตกเก้าชั้น น้ำตกแม่คำดี น้ำตกแก่งกุเลา และภาพเขียนก่อน

 • จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม     (ปิดภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาหนอน)

 • จังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง    (ปิดถ้ำเขาวง)

 • จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (ปิดทุกพื้นที่)

 • จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี    (ปิดเกาะยูง)

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติเขานัน  (ปิดน้ำตกสุนันทา น้ำตกคลองยอดน้ำ ถ้ำหงส์ บ้านโซน 1 ที่ทำการฯ และลานกางเต็นท์เขานัน)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง (ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกลยอดเขาเหมน – เนิน 499)

 • จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   (ปิดเกาะตาชัย)

 • จังหวัดยะลา

อุทยานแห่งชาติบางลาง  (ปิดน้ำตกละอองรุ้ง)

 • จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  (ปิดอ่าวไข่เต่า)

 • จังหวัดสงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง  (ปิดน้ำตกโตนตาดฟ้า น้ำตกโตนสูง น้ำตกโตนไม้ปัก เส้นทางศึกษาธรรมชาติวังหลวงพรหม-โตนลาด

 • จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  (ปิดทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะอาดัง)

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  (ปิดทุกพื้นที่)

อุทยานแห่งชาติเขาสก   (ปิดถ้ำน้ำทะลุ และแหล่งท่องเที่ยวชมบัวผุด (กม.111))

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (ปิดน้ำตกตาดฟ้า น้ำตกเหมืองทวด  น้ำตก 357)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757

 

ที่มาและภาพ : สำนักอุทยานแห่งชาติ