26 ตุลาคม 2566 – เพจอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประกาศเปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น   

เขาช้างเผือก” เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี เป็นภูเขาสูงถึง 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีลักษณะพื้นที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม และความสงบของพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันตก ซึ่งจุดสูงสุดบนยอดเขา เมื่อมองลงมาก็จะเห็นความสวยงามของทะเลหมอก ท่ามกลางขุนเขาป่าภาคตะวันตกของประเทศไทย  ซึ่งนักท่องเที่ยว ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเท่านั้นที่จะขึ้นไปสู่จุดชมวิวได้  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางกายและจิตใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเดินป่าในระยะไกลครั้งนี้  ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่า และปีนเขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก

โดยทางอุทยานฯ มีข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้

  • นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช้างเผือกต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 70 ปี
  • สามารถจองได้ครั้งละไม่เกิน 6 คน
  • กำหนดจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน
  • จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 60 คน ต่อวันเท่านั้น
  • เปิดรับจองเวลา 08.30 -16.30 น. ทางโทรศัพท์ 0-3451-0979 และหมายเลข 09-8252-0359 เท่านั้น

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

ที่มา  Travel News