เริ่มแล้ว Thai AirAsia เส้นทางบินเชื่อมเหนือใต้ (ภูเก็ต-ดอนเมือง-พิษณุโลก) 

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ประธานสภาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) รวมทั้งคณะกรรมการ  และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ทีม Blogger จากจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารของสายการบิน Thai AirAsia  พร้อมประชุมและสำรวจเส้นทาง  สำหรับเส้นทาง ภูเก็ต-ดอนเมือง-พิษณุโลก ซึ่งได้เริ่มเที่ยวบินแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอีกด้วย สำหรับเส้นทางบิน ของสายการบิน Thai AirAsia เป็นการเปิดเส้นทางการบิน แบบ FLY-THRU กล่าวคือ เป็นการบินแบบถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยการ check- in สัมภาระเพียงครั้งเดียว ผู้โดยสารไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นจุดต่อเครื่อง และไม่ต้องเช็กอินอีกครั้ง โดยสามารถไปพักรอได้ที่อาคารผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง หลังจากเดินทางในเส้นทางการบินแรกแล้ว ทั้งนี้การเปิดเส้นทางการบินดังกล่าว ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ […]

Read More

แอร์เอเชีย (Air Asia) สายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในวงการ Airline Business ของไทย 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลการันตีด้านความตรงต่อเวลา จาก 2 สถาบันระดับโลก ถ่ายทอดโฆษณาชุดใหม่ ให้คนไทยใส่ใจและร่วมกันยึดถือ เรื่อง “ความตรงเวลา”

Read More