รวมการเดินทางไปอยุธยา ( ฉบับไม่มีรถส่วนตัว )

อยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย เพราะอยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่า (Old Capital) ของไทย ที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาตร์อันยาวนานของไทย

Read More