ล่าสุดวันนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้เสนอโปรโมชั่น ต้อนรับฤดูหนาวทั่วไทย กับโปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11.11  ราคาเริ่มต้นเพียง 257 บาท/เที่ยว รวมภาษีสนามบิน  สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศไทย

สำหรับบัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางได้กับเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศ ของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี เท่านั้น

 สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้บริการครอบคลุม 11 เส้นทางบินภายในประเทศ อาทิ เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเที่ยวบินข้ามภูมิภาค จากภูเก็ตสู่เชียงใหม่ และเชียงราย นอกจากนี้ สายการบิน ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ สู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมต่อประเทศไทยกับเวียดนาม สิงคโปร์ พนมเปญ ญี่ปุ่น ไทเป อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสาร สามารถจองบัตรโดยสาร ภายในวันนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 66 และสามารถใช้ในการเดินทางระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 สิงหาคม 67

ผู้โดยสารสามารถจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ https://th.vietjetair.com/ หรือ แอปพลิเคชัน “Vietjet Air” 

ที่มา : Travel News 

ภาพ : ThaiVietjet