ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รมว.วัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กล่าวว่า ล่าสุด องค์การยูเนสโก ได้ประกาศการรับรอง จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ( City of Design ) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ( City of Music ) จากเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลกในปี 2566 ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดนี้ จะได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ( The UNESCO Creative Cities Network :UCCN ) ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ที่เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ภายใต้หัวข้อ “Bringing Youth to the table for the next decade” นี้อีกด้วย 

สำหรับประเทศไทย เมืองที่ได้รับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ( City of Gastronomy ) ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ( City of Crafts and Folk Art ) ปี 2560 กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ( City of Design ) ปี 2562  จังหวัดสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ( City of Crafts and Folk Art ) ในปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ( City of Gastronomy ) ทำให้เมืองดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

แน่นอนที่สุด ทั้ง 2 เมือง คือ เชียงราย และสุพรรณบุรี  จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ที่จะสร้างรายได้ เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นในปี 2566 นี้อีกด้วย 

ที่มา : ThaiPBS