ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอมศักดิ์สิทธิ์ อายุ 400 ปี วัดสำมะโรง เพชรบุรี 

วัดสำมะโรง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ใน ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีการสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าทรงธรรม ช่วงครองราชของกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2153 จากหลักฐานที่ค้นพบเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า วัดสำมะโรง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเช่นกัน 

สิ่งที่มีชื่อเสียงที่ปรากฎในวัดสำมะโรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ “ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอม” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอพระของวัด องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ แกะสลักจากไม้จันทน์หอมทั้งองค์ มีขนาดความสูง 32 เซนติเมตร อายุกว่า 400 ปี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน โดยบริเวณรอบวัด มีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ อาทิ อุโบสถเก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยา ศาลาท่าน้ำ เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงปรางค์ เป็นต้น 

ถือได้ว่าวัดสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ว่าได้ 

 

วัดสำมะโรง เพชรบุรี วัดสํามะโรง ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสำมะโรง เพชรบุรี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

จุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

ท่องนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

 (ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 3 จบ)  

วัดสำมะโรง เพชรบุรี
วัดสำมะโรงเพชรบุรี

 

ข้อห้ามบูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • ห้ามเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนา เช่น การยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา การพูดส่อเสียด หรือให้ร้ายศาสนาไม่ว่าศาสนาใด
  • ห้ามประพฤติตนไม่ดี ห้ามผิดศีล 5 ประกอบด้วย การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมยทรัพย์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ การทะเลาะกัน และการดื่มสุราของมึนเมา
  • ห้ามประกอบอาชีพไม่สุจริตยึดถืออาชีพที่เอารัดเอาเปรียบ หรือฉ้อโกงผู้อื่น
  • ห้ามเห็นแก่ตัว ต้องมีน้ำใจ ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ และการให้ทาน

เช่าจองบูชาท้าวเวสสุวรรณ 

สามารถเช่าจอง วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ วัดสำมะโรง ได้ทางเพจ Facebook ที่ ศรัทธาวัตถุมงคลองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอม วัดสำมะโรง เพชรบุรี

วิธีการเดินทางไปวัดสำมะโรง 

การเดินทางไปวัดสำมะโรง สามารถเดินทางได้โดยใช้รถส่วนตัว และสามารถเช่าเหมารถเล้ง จากตัวเมืองเพชรบุรี สถานีรถไฟ ท่ารถตู้โดยสารได้เลย

Google Maps 

Have a great journey

GoGo Town Team