สถานีขนส่งผู้โดยสารหัวหิน

Go Go Town
จุดจอดรถสมบัติทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารหัวหิน

ศูนย์กลางการเดินทางจากอำเภอหัวหินเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้บริการทั้งรถตู้ รถมินิบัสปรับอากาศและรถทัวร์หลายเที่ยวต่อวัน อีกทั้งผู้โดยสารสามารถต่อรถสองแถวประจำทางหัวหิน – เขาตะเกียบเพื่อเดินทางเข้าเมือง อีกทั้งยังสามารถจ้างรถตุ๊กตุ๊ก ตลอดจนวินมอเตอร์ไซต์ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหิน, ชายหาดเขาตะเกียบ, ตลาดโต้รุ่ง, เขาเต่าเป็นต้น

สถานีขนส่งผู้โดยสารหัวหินตั้งอยู่บริเวณเดียวกับท่ารถบริษัทสมบัติทัวร์ อาคารผู้โดยสารเป็นอาคารชั้นเดียวถูกออกแบบตกแต่งในกลิ่นอายแบบโคโลเนียลสไตล์เข้ากับเมืองตากอากาศของหัวหิน

ห้องน้ำ แยก ชาย/หญิง

ลานจอดรถ

ตู้ ATM

โรงแรมภายในสถานีฯ