Thai Vietjet โปรโมชั่น เที่ยวทั่วไทย เริ่มต้นเพียง 257 บาท/เที่ยว รวมภาษี

ล่าสุดวันนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้เสนอโปรโมชั่น ต้อนรับฤดูหนาวทั่วไทย กับโปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11.11  ราคาเริ่มต้นเพียง 257 บาท/เที่ยว รวมภาษีสนามบิน  สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศไทย สำหรับบัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางได้กับเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศ ของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี เท่านั้น  สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้บริการครอบคลุม 11 เส้นทางบินภายในประเทศ อาทิ เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเที่ยวบินข้ามภูมิภาค จากภูเก็ตสู่เชียงใหม่ และเชียงราย นอกจากนี้ สายการบิน ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ สู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมต่อประเทศไทยกับเวียดนาม สิงคโปร์ พนมเปญ ญี่ปุ่น ไทเป อีกด้วย […]

Read More

โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับฤดูหนาวนี้ไปกับสายการบิน Thai Viet Jet

ผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางได้กับทุกเส้นทางบิน บนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศ และเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดของสายการบิน Thai VietJet

Read More

โปรโมชั่นสุดปัง เพียง 344 บาท/เที่ยว รวมภาษี เที่ยวบินในไทยไปกับ Thai VietJet  

เส้นทางบินภายในประเทศไทย ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท ไม่รวมภาษี  ราคาบัตรโดยสารเพียง 344 บาท/เที่ยว รวมภาษี

Read More