2 เมืองสร้างสรรค์ เชียงราย และสุพรรณบุรี  ได้รับการรับรองจาก UNESCO

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รมว.วัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กล่าวว่า ล่าสุด องค์การยูเนสโก ได้ประกาศการรับรอง จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ( City of Design ) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ( City of Music ) จากเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลกในปี 2566 ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดนี้ จะได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ( The UNESCO Creative Cities Network :UCCN ) ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ที่เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ภายใต้หัวข้อ “Bringing Youth to […]

Read More