ชวนสายมู บูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดสำมะโรง เพชรบุรี

ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอมศักดิ์สิทธิ์ อายุ 400 ปี วัดสำมะโรง เพชรบุรี  วัดสำมะโรง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ใน ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีการสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าทรงธรรม ช่วงครองราชของกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2153 จากหลักฐานที่ค้นพบเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า วัดสำมะโรง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเช่นกัน  สิ่งที่มีชื่อเสียงที่ปรากฎในวัดสำมะโรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ “ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอม” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอพระของวัด องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ แกะสลักจากไม้จันทน์หอมทั้งองค์ มีขนาดความสูง 32 เซนติเมตร อายุกว่า 400 ปี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน โดยบริเวณรอบวัด มีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ อาทิ อุโบสถเก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยา ศาลาท่าน้ำ เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงปรางค์ เป็นต้น  ถือได้ว่าวัดสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ว่าได้    คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ จุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก […]

Read More