สายการบิน Firefly เตรียมเปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ปีนัง

MAG เปิดเผยว่า จะขยายเส้นทางบิน Firefly บริษัทในเครือ โดยเปิดเที่ยวบินตรงจากปีนังไปถึงกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) (DMK)

Read More