ประกาศปิดพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ละจังหวัดของไทย

อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ในแต่ละจังหวัดของไทย มีการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บางพื้นที่ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ  บางพื้นที่ปิดเพื่อปรับปรุง และบางพื้นปิดเพราะเฝ้าระวังฝนตกหนัก

Read More