from 0 ฿
Check Availability

อุบลราชธานี – เชียงใหม่

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

18 ชั่วโมง

Duration

18 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์อุบลราชธานี – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราขธานี  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยนครชัยแอร์
โทร.045 955 999

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากอุบลราชธานี ถึงเชียงใหม่ ประเภทรถ
16.17 น. 09.37 น. Gold Class
17.21 น. 10.31 น. Gold Class
18.15 น. 10.30 น. Gold Class

 


ตารางการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ – อุบลราชธานี

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต 3)  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยนครชัยแอร์
โทร.053 262 799 , 086 341 8757

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเชียงใหม่ ถึงอุบลราชธานี ประเภทรถ
16.17 น. 09.55 น. Gold Class
17.21 น. 10.45 น. Gold Class
18.15 น. 10.25 น. Gold Class
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งไฟฟ้า
  • จอทีวีส่วนตัว
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม
  • ระบบวีดีโอออนดีมานด์

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like