from 0 ฿
Check Availability

สนามบินสุราษฎร์ธานี – เกาะสมุย

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

2:15 - 3:45 ชั่วโมง

Duration

2:15 - 3:45 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้/มินิบัสปรับอากาศ สนามบินสุราษฎร์ธานี – เกาะสมุย (รถบัส + เรือซีทรานเฟอร์รี่ – ท่าเรือหน้าทอน / รถบัส + เรือราชาเฟอร์รี่ – ท่าเรือลิปะน้อย)

จุดจอดรถ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี [ เเผนที่  ]

ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.077-272-230, 098-464-9916

ดูรูปเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติม : Seatran Ferry 

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากสนามบินสุราษฏร์ธานี ท่าเรือหน้าทอน และท่าเรือลิปะน้อย ( เกาะสมุย ) จองตั๋วโดยสาร
08:00 11:30 จองเลย
09:15 13:30 จองเลย
10:45 14:30 จองเลย
11:45 15:30 จองเลย
13:30 17:30 จองเลย
16:00 19:30 จองเลย

ค่าโดยสาร : 490 บาท


ตารางการเดินรถตู้/มินิบัสปรับอากาศ เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน – เรือซีทรานเฟอร์รี่ + รถบัส / ท่าเรือลิปะน้อย – เรือราชาเฟอร์รี่ + รถบัส) – สนามบินสุราษฎร์ธานี

จุดจอดรถ : พันทิพย์ทราเวล สาขาเกาะสมุย [ เเผนที่  ]

ให้บริการโดย บริษัท  พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.077-421-221

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากพันทิพย์ ทราเวล เกาะสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
06:00 10:45 จองเลย
08:00 11:45 จองเลย
10:00 13:45 จองเลย
12:00 15:45 จองเลย
14:00 17:45 จองเลย

ค่าโดยสาร 490 บาท

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ มินิบัสปรับอากาศ + เรือเฟอร์รี่

Amenities

12go

Activity Types

Bus
Ferry

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

ดูเส้นทางอื่นๆ