from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี – เกาะพะงัน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

5:30 - 6 ชั่วโมง

Duration

5:30 - 6 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ+เรือ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี – เกาะพะงัน
( รถ + เรือซีทรานเฟอร์รี่ / ราชาเฟอร์รี่ – ท่าเรือท้องศาลา )

จุดจอดรถ : สำนักงานพันทิพย์ ทราเวล สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี [ เเผนที่  ]

ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.098-464-9916, 077-272-230

ดูรูปเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติม : Seatran Ferry 

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เรือซีทรานเฟอร์รี่

ออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน จองตั๋วโดยสาร
08:00 14:00  จองเลย
09:30 17:00  จองเลย

ค่าโดยสาร : 460 บาท

 

เรือราชาเฟอร์รี่

ออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน จองตั๋วโดยสาร
08:00 13:30  จองเลย
09:30 16.30  จองเลย

ค่าโดยสาร : 460 บาท


ตารางการเดินรถ+เรือเกาะพะงัน  – สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
( รถ + เรือซีทรานเฟอร์รี่ / ราชาเฟอร์รี่ – ท่าเรือท้องศาลา )

จุดจอดรถ : พันทิพย์ ทราเวล สาขาเกาะพะงัน ท่าเรือท้องศาลา [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.093-582-3617, 063-614-7855

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เรือซีทรานเฟอร์รี่

ออกจากเกาะพะงัน ถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
05:30 10:30 จองเลย
08:30 13:30  จองเลย
11:30 16:00  จองเลย

ค่าโดยสาร : 460 บาท

 

เรือราชาเฟอร์รี่

ออกจากเกาะพะงัน ถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
05:00 10:30  จองเลย
08:00 12:30  จองเลย
11:00 15:30  จองเลย

ค่าโดยสาร 460  บาท

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ มินิบัสปรับอากาศ + เรือเฟอร์รี่

Amenities

12go

Activity Types

Ferry
Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

ดูเส้นทางอื่นๆ