from 0 ฿
Check Availability

สนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

1:45 ชั่วโมง

Duration

1:45 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถจากสนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก

จุดจอดรถ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี [ เเผนที่  ]

รถปรับอากาศ ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.098-464-9916, 093-582-3617

ดูรูปเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติม : Seatran Ferry 

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากสนามบินสุราษฏร์ธานี ถึงท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก จองตั๋วโดยสาร
08:00 09:45 จองเลย
09:15 11:15  จองเลย
10:45 12:45  จองเลย
11:45 13:30  จองเลย
13:30 15:15  จองเลย
16:00 17:45  จองเลย

ค่าโดยสาร : 300 บาท


ตารางการเดินรถจากท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก – สนามบินสุราษฎร์ธานี

จุดจอดรถ : ท่าเรือ ซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก [ เเผนที่  ]

รถปรับอากาศ ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970

โทร.081-895-0414, 093-582-3617

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
09:45 11:45 จองเลย
10:45 12:45 จองเลย
11:45 13:45 จองเลย
13:45 15:45 จองเลย
15:45 17:45 จองเลย

ค่าโดยสาร 300 บาท

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ มินิบัสปรับอากาศ + เรือเฟอร์รี่

Amenities

12go

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

ดูเส้นทางอื่นๆ