from 0 ฿
Check Availability

สุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) – เกาะสมุย

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3 ชั่วโมง

Duration

3 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินเรือ จากสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก )ไป เกาะสมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า

ให้บริการโดยลมหลักคีรินทร์ เรือเร็วลมพระยาจำกัด
โทร.081-9704252, 089-873-0008 , 089-873-0009, 0935766565
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) ถึงเกาะสมุย จองตั๋วเรือ
11.00 น. 11.45 น. จองเลย
ออกจากสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) ถึงเกาะพะงัน จองตั๋วเรือ
11.00 น. 12.45 น. จองเลย
ออกจากสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) ถึงเกาะเต่า จองตั๋วเรือ
11.00 น. 14.15 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินเรือ จากเกาะเต่า, เกาะพะงัน, เกาะสมุยไปสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก )

จุดจอดรถ : สำนักงานเรือเร็วลมพระยา แม่หาด เกาะเต่า  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยลมหลักคีรินทร์ เรือเร็วลมพระยาจำกัด
โทร.089-873-0008 , 089-873-0009, 0935766565
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเกาะเต่า ถึงสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
09.30 น. 12.45 น. จองเลย
ออกจากเกาะพะงัน ถึงสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
11.00 น. 12.45 น. จองเลย
ออกจากเกาะสมุย ถึงสุราษฎร์ธานี ( ท่าเรือดอนสัก ) จองตั๋วโดยสารรถ + เรือ
11.45 น. 12.45 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ปรับอากาศ

Activity Types

Boat

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like