from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟสระบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟสระบุรี ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟสระบุรี [ แผนที่ ]

อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000

โทร : 036-211-091 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟสระบุรี จองตั๋วโดยสาร
22 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:05   จองเลย
24 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 03:00   จองเลย
26 รถด่วนพิเศษ หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 03:39   จองเลย
72 รถด่วน อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 12:43   จองเลย
76 รถด่วน หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:55   จองเลย
134 รถเร็ว หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 03:17   จองเลย
136 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 15:45   จองเลย
140 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 04:50   จองเลย
142 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 02:29   จองเลย
234 รถธรรมดา สุรินทร์ – กรุงเทพ 11:51   จองเลย
340 รถชานเมือง ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 08:59   จองเลย
342 รถชานเมือง ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 05:43   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟสระบุรี ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟสระบุรี [ แผนที่ ]

อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000

โทร : 036-211-091 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟสระบุรี จองตั๋วโดยสาร
21 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 07:33   จองเลย
23 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 22:35   จองเลย
25 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย 22:22   จองเลย
71 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 12:05   จองเลย
75 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย 10:17   จองเลย
133 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย 23:10   จองเลย
135 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 09:17   จองเลย
139 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 21:09   จองเลย
141 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 00:58   จองเลย
233 รถธรรมดา กรุงเทพ – สุรินทร์ 13:52   จองเลย
339 รถชานเมือง กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 07:51   จองเลย
341 รถชานเมือง กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 19:47   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟสระบุรี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ