from 0 ฿
Check Availability

ระยอง – หาดใหญ่ – ด่านนอก

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

16 ชั่วโมง

Duration

16 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์ระยอง – หาดใหญ่ – ด่านนอก

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส ระยองแห่งที่ 2   [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 783 ม.4ก.พ ( VIP 32 ที่นั่ง ), ( VIP 24 ที่นั่ง ) ให้บริการโดย บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์จำกัด

โทร.074-465203

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากระยอง ถึงหาดใหญ่ จองตั๋วโดยสาร

N/A

N/A

จองเลย

รถผ่าน ระยอง​, มาบตาพุด,​ บ้านฉาง,​ กม.10, พัทยา​, ชลบุรี,​ ชุมพร,​ ทุ่งสง,​ พัทลุง,​ หาดใหญ่​, ด่านนอก

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์ด่านนอก – หาดใหญ่ – ระยอง

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส หาดใหญ่   [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 783 ม.4ก.พ ( VIP 32 ที่นั่ง ), ( VIP 24 ที่นั่ง ) ให้บริการโดย บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์จำกัด

โทร.074-465203

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากหาดใหญ่ ถึงระยอง จองตั๋วโดยสาร
15:30  06.30 จองเลย

รถผ่าน ระยอง​, มาบตาพุด,​ บ้านฉาง,​ กม.10, พัทยา​, ชลบุรี,​ ชุมพร,​ ทุ่งสง,​ พัทลุง,​ หาดใหญ่​, ด่านนอก

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 


จองตั๋วรถทัวร์ บริษัทปิยะรุ่งเรื่องทัวร์จำกัด ด่านนอก – หาดใหญ่ – ระยอง

 

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งรุ่นใหม่ ปรับเอนได้
  • อาหารว่าง
  • น้ำดื่ม
  • ช่องเสียบ USB

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like