from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟปราณบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟปราณบุรี ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟปราณบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 032 611 175 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟปราณบุรี จองตั๋วโดยสาร
170 ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว)  03:10   จองเลย
252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี (รถธรรมดา) 06:07   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี (รถธรรมดา) 12:22   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟปราณบุรี ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟปราณบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร : 032 611 175 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟปราณบุรี จองตั๋วโดยสาร
169 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา (รถเร็ว) 21:04   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (รถธรรมดา) 18:46   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน (รถธรรมดา) 12:48   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟปราณบุรี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ