from 0 ฿
Check Availability

ภูเก็ต – เชียงใหม่

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

21 ชั่วโมง

Duration

21 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์ภูเก็ต – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่ 2  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 779 ให้บริการโดยกรีนบัส Green bus VIP , Green bus Intercity

โทร. 062-3107347, 062-3107345, 086-3050332

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

 

วิ่งเฉพาะวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันอาทิตย์

ภูเก็ต เชียงใหม่ จองตั๋วโดยสาร
13.00 น. 13.35 น. (+1วัน ) จองเลย

 

รถผ่านภูเก็ต, พังงา, สุราษฎร์, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, นครสวรรค์, ตาก, ลำปาง, เชียงใหม่


ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – ภูเก็ต

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่  อาเขต  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 779 ให้บริการโดยกรีนบัส Green bus VIP , Green bus Intercity

โทร. 062-3107309, 053-266480

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

 

วิ่งเฉพาะวันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์, วันอาทิตย์

เชียงใหม่ ภูเก็ต จองตั๋วโดยสาร
15.00 น. 15.40 น. (+1วัน ) จองเลย

รถผ่านภูเก็ต, พังงา, สุราษฎร์, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, นครสวรรค์, ตาก, ลำปาง, เชียงใหม่


จองตั๋วรถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่ – ภูเก็ต

View More

Included/Excluded

  • รถบัสปรับอากาศ
  • เก้าอี้แบบปรับเอนนอนได้
  • ห้องน้ำ
  • ผ้าห่มและหมอน
  • ทีวีในห้องโดยสาร
  • ของว่างและเครื่องดื่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like