from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟพิชัย

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟพิชัย ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟพิชัย [ แผนที่ ]

ตำบล ในเมือง อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟพิชัย จองตั๋วโดยสาร
52 รถด่วน เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:10 จองเลย
102 รถเร็ว เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 12:29 จองเลย
108 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:02 จองเลย
112 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 09:12 จองเลย
408 รถท้องถิ่น เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 16:22 จองเลย
410 รถท้องถิ่น ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก 17:14 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟพิชัย ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟพิชัย [ แผนที่ ]

ตำบล ในเมือง อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟพิชัย จองตั๋วโดยสาร
51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 05:30 จองเลย
107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 03:28 จองเลย
109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 21:34 จองเลย
111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 14:39 จองเลย
403 รถท้องถิ่น พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ 06:53 จองเลย
407 รถท้องถิ่น นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 08:25 จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟพิชัย

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ