from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟพัทยา

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟพัทยา  ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟพัทยา [ เเผนที่ ]

สถานีรถไฟพัทยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

โทร.0-3842-9285

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีพัทยา จองตั๋วโดยสาร
997(เสาร์-อาทิตย์)  กรุงเทพฯ (สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์) – บ้านพลูตาหลวง 09:14 จองเลย
283(ทุกวัน) กรุงเทพฯ (สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์) – บ้านพลูตาหลวง 10:35   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟพัทยา  ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟพัทยา [ เเผนที่ ]

สถานีรถไฟพัทยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

โทร.0-3842-9285

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีพัทยา จองตั๋วโดยสาร
284(ทุกวัน) บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพฯ (สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์) 14:21   จองเลย
998(เสาร์-อาทิตย์) บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพฯ (สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์) 16:26   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟพัทยา

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ