from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟนครสวรรค์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟนครสวรรค์ ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟนครสวรรค์ [ แผนที่ ]

ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟนครสวรรค์ จองตั๋วโดยสาร
8 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 16:22   จองเลย
10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 02:41   จองเลย
14 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 01:59   จองเลย
52 รถด่วน เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 01:14   จองเลย
102 รถเร็ว เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 15:56   จองเลย
108 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 00:48   จองเลย
112 รถเร็ว เด่นชัย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 12:42   จองเลย
202 รถธรรมดา พิษณุโลก – กรุงเทพ 08:35   จองเลย
208 รถธรรมดา นครสวรรค์ – กรุงเทพ 05:00   จองเลย
212 รถธรรมดา ตะพานหิน – กรุงเทพ 07:01   จองเลย
402 รถท้องถิ่น พิษณุโลก – ลพบุรี 16:30   จองเลย
408 รถท้องถิ่น เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 19:55 (เวลาถึง)   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟนครสวรรค์ ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟนครสวรรค์ [ แผนที่ ]

ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์ จองตั๋วโดยสาร
7 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 11:37   จองเลย
9 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 22:14   จองเลย
13 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 23:28   จองเลย
51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 02:21   จองเลย
107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 00:04   จองเลย
109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 18:24   จองเลย
111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย 11:21   จองเลย
201 รถธรรมดา กรุงเทพ – พิษณุโลก 15:08   จองเลย
207 รถธรรมดา กรุงเทพ-นครสวรรค์ 19:35   จองเลย
211 รถธรรมดา กรุงเทพ – ตะพานหิน 17:51   จองเลย
401 รถท้องถิ่น ลพบุรี – พิษณุโลก 08:06   จองเลย
407 รถท้องถิ่น นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 05:00 (เวลาออก)   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟนครสวรรค์

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ