from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟนครราชสีมา

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

 

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครราชสีมา  ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟนครราชสีมา [ เเผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทร.044 245 057

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีนครราชสีมา จองตั๋วโดยสาร
139  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี  00:23   จองเลย
23 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี  01:46   จองเลย
141  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 04:29   จองเลย
421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 06:10   จองเลย
415 นครราชสีมา – หนองคาย 06:20   จองเลย
431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น 08:29   จองเลย
21 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 10:11   จองเลย
419   นครราชสีมา – อุบลราชธานี 11:15   จองเลย
135 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 12:24   จองเลย
427   นครราชสีมา – อุบลราชธานี 14:20   จองเลย
71  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 14:43   จองเลย
417 นครราชสีมา – อุดรธานี 15:55   จองเลย
233   กรุงเทพฯ – สุรินทร์ 17:00   จองเลย
429   นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ 17:55   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครราชสีมา ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟนครราชสีมา [ เเผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทร.044 245 057

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีนครราชสีมา จองตั๋วโดยสาร
140  อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ  01:42   จองเลย
430 ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา 07:20  ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
234   สุรินทร์ – กรุงเทพฯ 08:22   จองเลย
424  สำโรงทาบ – นครราชสีมา 09:50  ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
72 อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 10:18   จองเลย
416 อุดรธานี – นครราชสีมา 10:55 ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
428  อุบลราชธานี – นครราชสีมา 11:45  ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
136   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 12:33   จองเลย
432   ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย 17:40   จองเลย
426   อุบลราชธานี – นครราชสีมา 18:25   จองเลย
418   หนองคาย – นครราชสีมา 18:35   จองเลย
22   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 18:47   จองเลย
142   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 23:25   จองเลย
24   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 23:59   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟนครราชสีมา

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ